GeoFA-gruppen sætter fokus på specifikation og datakvalitet

01.11.2023

GeoFA-gruppen har holdt arbejdsmøde 30. oktober 2023, hvor gruppen  drøftede, hvordan de vil arbejde med en modernisering af GeoFA-specifikationen, og hvordan GeoFA-gruppen kan understøtte en god datakvalitet. Det er to områder, som vil være GeoFA-gruppens fokusområder i 2024.

Læs referatet fra GeoFA-gruppens møde 30. oktober 2023 her.