GeoDanmark har valgt leverandør til ny systemunderstøttelse

28.11.2016

Evaluering af de endelige tilbud på GeoDanmarks ny systemunderstøttelse er nu tilendebragt.

GeoDanmark har udpeget KMD med Septima som underleverandør som vinder af udbuddet og forventer at indgå kontrakt inden jul om levering af en ny systemunderstøttelse.

Vi ser frem til et godt samarbejde om opgaven.