GeoDanmark bemander Systemforum – vil du være med?

23.11.2017

KL søger tre medlemmer fra kommunerne til nyt Systemforum. Ansøgningsfrist d. 8. dec.

GeoDanmark er i gang med at få udviklet en ny systemunderstøttelse til editering og opbevaring af data. Når GeoDanmarks nye system går i drift i foråret 2018, skal det nye Systemforum varetage opgaven med at sikre, at systemet hele tiden lever op til brugernes behov. Dette betyder, at forum har fokus på systemets funktionalitet, performance og videreudvikling.

SDFE udpeger fire medlemmer til forum, og KL udpeger ligeledes fire medlemmer. KL har allerede peget på Reno Lindberg, Silkeborg kommune som formand for forum. Reno Lindberg er den nuværende kommunale projektleder for projektet om ny systemunderstøttelse, og udpegningen skal sikre, at den store viden fra projektet videreføres efter implementering og idriftsættelse af systemet. De resterende tre kommunale medlemmer udpeges via en ansøgningsrunde.

KL’s hjemmeside kan du læse mere om forum og hvordan du kan komme i betragtning.

Bemærk at der er ansøgningsfrist den 8. dec. 2017