Gang i aktiviteterne på GeoDanmarks arbejdsprogram

18.04.2023

Det nye arbejdsprogram for 2023 er startet godt ud, og der er fuld gang i aktiviteterne. Bestyrelsen fik, på bestyrelsesmødet 29. marts 2023, et indblik i, hvordan foreningen arbejder med aktiviteterne på GeoDanmarks arbejdsprogram.
Sekretariatet udarbejder hvert kvartal en opfølgning på aktiviteterne i arbejdsprogrammet. Opfølgningen på aktiviteterne i 1. kvartal kan du se i ‘Bilag 1 til Arbejdsprogram 2023 Q1.

Tre styregrupper for tre større aktiviteter 
Drift og udvikling af vejreferencedatabasen (VRD) er forankret i en styregruppe. Udvikling og implementering af Vandløbsreferencen er også forankret i en styregruppe. Og ligeså er projektet der arbejder med kvalitetssikring af det hydrologiske tilpasningslag. Bestyrelsen følger arbejdet i de tre styregrupper, som på bestyrelsesmødet gav en status på deres arbejde og den tilhørende økonomi.
Vejreferencen arbejder bl.a. med at opbygge information og dokumentation om VRD på GeoDanmarks hjemmeside.
Vandløbsreferencen arbejder med et demonstrationsprojekt, der afprøver konceptet for implementering af vandløbsreferencen i den kommunale vandløbsadministration.
Arbejdet med det hydrologiske tilpasningslag sker i to spor: 1. Der gennemføres  læringsforløb for kommunerne og 2. Udvikling af en metode til at kvalitetsforbedre tilpasningslaget i GeoDanmark på den mest hensigtsmæssige måde.

Velkomstpakke til nye medarbejdere
Sekretariatet vil byde nye GIS- og geodata-medarbejdere i kommunerne velkommen til GeoDanmark. Velkomstpakken består af et forløb med flere mails og et halvårligt virtuelt velkomst-opsamlingsmøde for nye medarbejdere.
1. velkomst mail vil indeholde information om fordele og forpligtelser i GeoDanmark-samarbejdet, video om kommunernes arbejde med ajourføring og en samling af kontaktoplysninger på fællessekretariatet, support på GeoDK, produktionen, GeoFA mv.

Læs hele referatet fra bestyrelsesmøde 29. marts 2023 her