Forbundne og forpligtiget for GeoFA

24.01.2024

GeoFA-gruppen mødtes tirsdag 16. januar og startede et nyt arbejdsår godt op med en fælles plan for GeoFA i 2024.

Åbning af temaer står højt på bestyrelsens dagsorden. Heldigvis får vi her hjælp af Sanne Karlsen (KL), som I løbende vil høre fra i forhold til høringer om åbninger af de enkelte temagrupper.

GeoFA-gruppens indsatser vil i 2024 derfor fokusere på:

 1. At gøre specifikationen mere læsevenlig – og gerne mere strømlinet i forhold til den fælleskommunale rammearkitektur
 2. At arbejde med datakvaliteten i GeoFA.

Parallelt hermed vil vi igangsætte en foranalyse på implementering af en ny brugerstyring, ligesom vi fortsat arbejder på en konsolidering af systemet og den tilhørende tekniske dokumentation.

På arbejdsdagen blev mange spændende perspektiver vendt og diskuteret. Du kan finde et fuldt referat af dagen her.

Efter endt arbejdsdag gik turen forbi Amalienborg, hvor gruppen (et par dage for sent i forhold til tronskiftet – men alligevel) fik vinket til både den abdicerende dronning og den nye konge.

Med gode hilsner til alle jer fra alle os!
GeoFA-gruppen:

 • Migle, Hjørring Kommune
 • Heidi, Jammerbugt Kommune
 • Mathias, Horsens Kommune
 • Per, Vejen Kommune
 • Jesper, GeoFyn
 • Henrik, Ishøj Kommune
 • Alice, Anders, Stine og Michelle fra SDFI
 • Line, Sigurd og Sofie fra KL
 • Mette fra GeoDanmarks fællessekretariat