Den udpegede ajourføring af GeoDanmark-data 2020 er afsluttet

05.02.2021

På trods af et udfordrende år med covid-19 og hjemsendelse er det lykkedes at komme godt igennem 2020 produktionen for den udpegede ajourføring.

Dette skyldes et godt samarbejde med både de involverede kommuner samt vores producent, som SDFE har benyttet sig af de sidste par år.

I 2020 var flyfotograferingen også begunstiget af godt vejr i foråret, så de nødvendige flyfotos var klar på et tidligt tidspunkt. Derfor kunne den udpegede ajourføring af GeoDanmark data allerede starte op i juni måned.

Den udpegede ajourføring i 2020 omhandlede 76 kommuner og kommunerne og SDFE har tilsammen tilføjet ca. 140.000 udpegninger til GeoDanmark data.

Til sammenligning har vi afsluttet den udpegede ajourføring næsten 2 måneder tidligere end i 2019. Den udpegede ajourføring i 2019 omhandlede 69 kommuner som indeholdt omkring 200.000 udpegninger. Variationen i antallet af udpegninger fra år til år skyldes i høj grad, at nogle regioner generelt set har flere udpegninger end andre.

Vigtige data for forvaltningen

GeoDanmark-data er en registrering af objekter i landskabet, som kan ses fra fly, dvs. bygninger, veje, vandløb, søer, vindmøller og meget andet. Data registreres på grundlag af forårets flyfotografering af hele landet, og efter en fælles specifikation, som er aftalt mellem SDFE og kommunerne.

Opdateres hvert år

GeoDanmark-data vedligeholdes hvert år gennem et samarbejde mellem SDFE og kommunerne. Af de fem regioner ajourføres én (i 2020 Region Syddanmark) som totalajourføring. Det betyder, at hele datasættet er blevet gennemgået for ændringer. De resterende fire regioner er blevet ajourført på baggrund af en udpeget ajourføring, hvor kommunerne i forbindelse med sagsbehandling på veje, bygninger, vandløb og søer har udpeget de områder, hvor der er sket ændringer, som skal rettes i data.

I 2021 er det Region Nordjylland der skal totalajourføres og Region Syddanmark, Region Midtjylland, Region Sjælland og Region Hovedstaden der skal ajourføres på baggrund af udpegninger. Forberedelserne til 2021 –ajourføringerne er allerede i gang.