GeoDK FAQ

Herunder finder du svar på nogle af de spørgsmål som ofte bliver stillet i forbindelse med GeoDK.

GeoDanmark er en forening, hvor Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur (SDFI) og de 98 kommuner, er medlemmer. Foreningens formål er at vedligeholde en fælles kortlægning af by og landskab, som er præcis og aktuel.

GeoDanmark grunddata er en del af de fællesoffentlige grunddata. Dét betyder, at data er frit tilgængelige og kan bruges af alle til forskning, forretning og udvikling.

GeoDanmark grunddata er frie offentlige grunddata og kan bruges af alle borgere og af den private sektor – også gerne i kommercielle sammenhænge.

Der er dog visse vilkår der skal opfyldes. F.eks. tydelig kildeangivelse med mere.

Kontakt GeoDanmark foreningen eller SDFI for yderligere information.

GeoDK er GeoDanmarks systemunderstøttelse og webklient til editering af GeoDanmark grunddata.

For at få lov til at bruge GeoDK-webklienten skal du enten arbejde i eller for en af medlemmerne af GeoDanmark foreningen.

Det er de enkelte organisationer (kommune eller stat) som tildeler adgang til deres respektive områder.

Man kan tilgå GeoDK webklienten via linket:

https://editor.services.geodanmark.nu

Man skal dog være oprettet som bruger af systemet via Danmarks Miljøportal, som administrerer både adgang og rettigheder.

Det er der. Kontakt GeoDanmark sekretariatet for at få adgang til disse.

Testversionen bruges hovedsageligt til test af tilgang til GeoDanmark databasen via GeoDK API’en

https://editor-test-ext.services.geodanmark.nu

Uddannelsesversionen bruges i forbindelse med kursusvirksomhed.

https://editor-uddannelse.services.geodanmark.nu