Fyraftensarrangement om gode cykeldata

Webinar torsdag den 27. oktober kl. 14:00 – 15:30.

Fællesoffentligt cykelinfrastrukturprojekt
Grundlaget for god cykel- og mobilitetsplanlægning er gode cykeldata.  KL har sammen med Danske Regioner og Region Hovedstaden gennemført et projekt om cykelinfrastruktur, der sigter mod at skabe et solidt grundlag for kommunernes og regionernes arbejde med cykel- og mobilitetsplanlægning.

Fund og udfordringer med data
Det er i projektet blevet tydeligt at bedre udnyttelse af registreringsmulighederne i Vejforvaltningssystemerne (Vejman.dk og RoSy) samt GeoDK-  og GeoFA-databaserne vil hjælpe mobilitetsplanlæggerne i deres hverdag. Ensartet registrering af cykeldata vil understøtte mange arbejdsopgaver: fra analyse af sikker cykelsti og tilskud til buskort til mere strategiske opgaver, som f.eks. udarbejdelse af mobilitets- og handleplaner.

Hvordan kommer vi videre med cykeldata?
GeoDanmark inviterer til fyraftensarrangement om cykeldata i GeoDK, GeoFA og Vejman.dk, så du får mulighed for at se på dine data med en cykelplanlæggers øjne. Inviter gerne din cykelkollega med, så vi kan diskutere, hvilke behov cykelplanlægning stiller til dataregistrering. Oplever du mangler, så er det her, du kan komme med dine ønsker, samt høre om andres løsninger.

Vi vil snakke om behovet for gode cykeldata, muligheden for registrering af cykeldata, samt forskellene på hvordan cykeldata registreres i dag.

Stil dine spørgsmål og kom med bemærkninger ift. registrering af cykeldata.

Formål

Hjælp din mobilitetsplanlægger ved at udstille bedre data om cykelstier og cykelruter gennem henholdsvis GeoDK og GeoFA.

Målgruppe

GIS og mobilitetsplanlæggere (med fokus på cykelplanlægning) i kommunerne.

Kontaktpersoner
Tovholder: Line Hvingel

Underviser:
Kurt Toft, SDFI
Lisbeth Bro Lund, Assens Kommune
Jens-Peter Kofoed Jensen, Vejdirektoratet

Program

    • Introduktion til behovet for cykeldata
    • Præsentation af 1-2 cases, der kræver opdaterede cykeldata
    • Introduktion til registreringsmuligheder i Vejman.dk, GeoDK og GeoFA ift. cykeldata
    • Diskussion samt spørgsmål/svar

Tilmeld dig webinaret d. 27. oktober kl. 14:00-15:30 her:

Download liste med tilmeldte