GeoFA – konsolidering af grundmodel, fase 1

Som en del af strategien for 2018-22 ønsker GeoDanmark at bidrage til at skabe bedre vilkår og muligheder for alle offentlige forvaltningsområder via samarbejde på tværs. Derfor har GeoDanmark et stort indsatsområde i arbejdsprogrammet, der handler om data, herunder også integration af nye data i foreningen. Etablering af en grundmodel af GeoFA-databasen i GeoDanmark er et led i denne indsats og muliggør, at foreningen kan understøtte en langt bredere vifte at forretnings- og forvaltningsbehov, der ud over grunddata også omfatter datasæt, som ikke er landsdækkende, men som understøtter lokale kommunale velfærdsopgaver.

For at sikre stabiliteten og brugervenligheden af GeoFA-databasen igangsættes dette projekt, som frem til sommeren 2021 skal konsolidere databasen og funktionaliteten indenfor de eksisterende systemrammer.

Når projektet er gennemført, er målet, at kommunerne kan overføre data let fra deres lokale databaser til den fælles GeoFA-database, samt at det er muligt at foretage editering i eksisterende data. Derved opnår kommunerne, at data kan udveksles på tværs og bruges direkte i løsninger og metoder på tværs af kommunerne. Det er desuden et vigtigt mål, at data udstilles let tilgængeligt og i de efterspurgte formater. Det skal være let at se info og beskrivelser af data-sæt (også for ikke-gisfolk), så man let kan danne sig et overblik over tilgængelige datasæt i forhold til at kunne innovere og bruge data i nye løsninger.

Udviklingen af GeoFA blev opstartet i november 2020 med nedsætning af en projektgruppe og vedtagelse af en
PID med hovedfokus på konsolidering af database og etablering af let brugeradgang til upload og download af
data. Fase 1 af projektet blev afsluttet i sommeren 2021.

Dialogmøder om GeoFA

Følgende møder blev afholdt ifm. projektets fase 1:

 • Dialogmøde I – GeoFA ny grundmodel og konsolidering:
  Du kan se en optagelse af mødet på YouTube her.
 • Dialogmøde II – GeoFA datamodellen og indlægning af data:
  GeoMidt, 12. februar kl. 10.30-11.30
  GeoNord, 1. marts kl. 9.00-10.30
  GeoFyn, 2. marts kl. 10.30-12.00
  SydKort, 4. marts kl. 10.30-12.00
  GeoØst 1, 15. marts kl. 12.20-14.00
  GeoØst 2, 18. marts kl. 12.30-14.00
 • Dialog om GeoFA i Fosako-netværk:
  Du kan se præsentationen her og en optagelse af mødet på YouTube her.

Udsendt materiale:
FKG datamodel
Oversigt over temaer i GeoFA