Tankerne bag GeoDanmarks nye hjemmeside

GeoDanmarks hjemmeside er den bærende informationsplatform til medlemmer og omverden. Hjemmesidens struktur og funktioner er blevet til med udgangspunkt i en række brugerundersøgelser samt refleksion over strategi og ressourcer. Hjemmesiden vil løbende blive videreudviklet.

En platform til flere målgrupper

GeoDanmarks hjemmeside betjener flere forskellige målgrupper. Hjemmesiden er derfor designet med forskellige ”rum” med det formål at gøre det let for de forskellige målgrupper at finde relevante informationer. Særligt kan fremhæves:

  • Kommunale GIS-medarbejdere kan finde relevante tekniske informationer og vejledninger under ”For medlemmer og brugere”.
  • Interesserede kan finde yderligere informationer under menupunktet “Aktuelt”, hvor vi blandt andet har integreret en mødekalender og direkte link til alle mødematerialer, samt i det velkendte ”Dokumentarkiv”, der er udbygget med en kronologisk dokumentvisning og overskuelige kategorier.
  • Med den nye side ”Status på aktuelle fokusområder” gives status på fokusområderne i det aktuelle arbejdsprogram.
  • Som noget nyt er det nu muligt at modtage nyheder inden for bestemte, selvvalgte områder. Du kan tilmelde dig de enkelte nyhedskategorier her.
  • For at sikre en ensartet forståelse og formidling af GeoDanmark-samarbejdet har vi forsøgt at beskrive, hvad  GeoDanmark er på en let forståelig måde. Dette kan findes under ”Om GeoDanmark”, ”Om GeoDanmark-data” og ”Anvendelse”, og vi håber det kan hjælpe medlemmer med at udbrede forståelsen for GeoDanmark.
  • Et mere udførligt materiale kommer til at ligge under “Ambassadørmatariale”.

Værdierne bag hjemmesiden

Hjemmesidens design, struktur og indhold bygger på resultaterne af en rundspørge blandt et udvalg af GeoDanmarks kommunale medlemmer i efteråret 2015/foråret 2016. I hovedtræk kunne vi konkludere, at GeoDanmark havde behov for en ny hjemmeside, der i højere grad kunne formidle foreningens aktiviteter overfor udenforstående. Samtidig var der fortsat et stort behov for at sidens indhold og funktionalitet afspejlede forskellige målgruppers virkelighed. Således er der forskel på, om man skal bruge hjemmesiden i forbindelse med ajourføring eller som led i informationsformidling til beslutningstagere. Hjemmesiden skal desuden understøtte en tydeligere formidling af hvad GeoDanmark egentlig er, samt hvilken værdi GeoDanmark skaber hos brugerne.

Fortsat værdi i praksis

Hjemmesiden er bærende i foreningens kommunikation og giver mulighed for at vores målgrupper kan få nødvendig information samt indsigt i foreningens virke. På lidt længere sigt ønsker vi at udbygge dialogen med de forskellige målgrupper. Det er noget, som har været efterspurgt blandt vores medlemmer.

For at sikre at hjemmesiden til stadighed giver værdi i praksis arbejder vi på en plan for løbende evaluering og opdatering af hjemmesiden, blandt andet baseret på direkte input fra vores mange målgrupper. Vi vil løbende informere herom.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til hjemmesiden, er du meget velkommen til at kontakte Fællessekretariatet. Gå til kontaktoversigt for at finde kontaktoplysninger.

Kontakt

Kontakt Fællessekretariatet ved spørgsmål.

Arbejdsprogram 2017-2018

Den nye hjemmeside er en del af foreningens fokus på kommunikation, der er beskrevet i Arbejdsprogrammet 2017-2018.