FOT2007-forum

FOT2007 Forum har til opgave at varetage medlemmernes behov og interesser vedr. FOT2007, foreningens fælles databasesystem, og tilhørende grænseflader.

Forummet er under udfasning i takt med, at der etableres en ny systemunderstøttelse for GeoDanmark.

FOT2007s kommisorium

pdf
Kommissorium for FOT2007 forum Opdateret: 6.06.2017Download
 • GeoDanmark skal på vegne af medlemmerne etablere og drive det fællesoffentlige geografiske administrationsgrundlag og stille det til rådighed for medlemmerne.
 • GeoDanmark skal sikre, at der til enhver tid stilles systemydelser til validering, lagring, browserapplikation og distribution af GeoDanmark data til rådighed for medlemmerne.
 • GeoDanmark har indgået aftale med GST, om at GST indtil videre stiller disse systemydelser til rådighed via FOT2007.
  GeoDanmark-data lagres således i og distribueres til medlemmerne fra FOT2007. Drift og videreudvikling af FOT2007 er derfor en af hovedopgaverne i foreningen.I perioden frem til at den nye systemunderstøttelse tages i drift, er det en væsentlig opgave for foreningen at forberede data til overførsel til nyt system, og dermed sikre en smidig og økonomisk konvertering.

FOT2007-forum skal repræsentere medlemmerne i arbejdet omkring FOT2007.

Forummet sammensættes af medarbejdere fra staten og kommunerne med relevante faglige kompetencer og erfaringer i arbejdet med FOT2007 og miljøet omkring den fælles database.

 • KL udpeger tre-fire kommunale repræsentanter
 • GST udpeger tre-fire statslige repræsentanter.
 • Formanden udpeges blandt udvalgets medlemmer og godkendes af GeoDanmarks bestyrelse.

SDFE varetager sekretariatsbetjeningen af forummet.
FOT2007-forum kan efter behov suppleres med specifik teknisk bistand.

FOT2007-forum refererer via Sekretariatsudvalget til Bestyrelsen. Indstillinger til Bestyrelsen udarbejdes i samarbejde med Sekretariatsudvalget.

FOT2007-forum holder møder efter behov, men det forventes, at der afholdes tre-fire møder årligt.

Formanden prioriterer i samarbejde med Fællessekretariatet emner til behandling i FOT2007-forum, og formanden bidrager til udarbejdelse af dagsorden samt leder møderne.

FOT2007-forum har indstillingsret for så vidt angår forhold vedr. migrationen af FOT2007 til den nye systemunderstøttelse (link til projekt).

FOT2007-forum sikrer, at data kan flyttes så smidigt og hensigtsmæssigt som muligt til den nye systemunderstøttelse (link til projekt) med udgangen af 2015.

Foreløbig aktivitetsplan 2014:

 • Undersøge hvad en analyse af data kan indeholde og hvad der kræves for at harmonisere data til den seneste specifikationForeløbig aktivitetsplan 2015:
 • Indstilling til det videre arbejde på baggrund af analysen
 • Opfølgning på de konkrete projekter og delopgaver
 • Involvering af kommunerne

Der afholdes 3-4 møder årligt og tidsforbruget er estimeret til 1-2 uger pr. medlem. Hertil kommer et ressourceforbrug til de konkrete projekter som udløber af analysen. Dette ressourceforbrug vil fremgå af indstilling til bestyrelsen.

FOT2007 forum forventer, at kunne bidrage til en smidig og økonomisk fordelagtig dataoverførsel.

Desuden giver analysen mulighed for at populering af ny database kan blive en del af udbuddet til systemløsningen.

Medlemmer i FOT2007-forum

 • Vibeke Bendixen   /   Formand i Administrativ Ajourføringsforum, Gladsaxe Kommune
 • Jens Braae   /   Ringkøbing-Skjern Kommune
 • Ivan Laursen Johannessen   /   SDFE
 • Jørgen Grum   /   SDFE

Kontakt FOT2007-forum

Vibeke Bendixen
Formand for FOT2007 forum, Gladsaxe Kommune
+45 39 57 58 15
vibben@gladsaxe.dk
Anders Esgaard Christensen
Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
+45 72 54 53 82
andec@sdfe.dk