At være medlem

Medlemmer i GeoDanmark er Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) og de 98 kommuner, som indgår i et fællesskab. Fordelene ved GeoDanmarks konstruktion er, at SDFE og kommunerne kan aftale og gennemføre aktiviteter i fællesskab, som understøtter begge parters behov. 

Opgavefordelingen i GeoDanmark er aftalt mellem parterne og beskrevet i Forretningsmodellen, hvor parternes opgaver er opgjort som årsværk og værdisat.

Den samlede beregning af økonomi og årsværk findes i Forretningsmodellens bilag 1.

Kommunale opgaver

  • Kommunerne bidrager til opgaveløsning i GeoDanmark ved at indberette lokale kendte og forventede ændringer til den årlige ajourføring af GeoDanmark-data.
  • Kommunerne udpeger ligeledes medlemmer til fora, udvalg og aktiviteter, som bidrager til den fælles opgaveløsning og på den måde bringer de enkelte medlemmers særlige kompetencer i spil.
  • Kommunerne kan derudover deltage i kvalitetskontrollen af GeoDanmark-data efter ønske og behov.

Styrelsen for Dataforsyning og Effektiviserings (SDFE) opgaver

  • SDFE bidrager til opgaveløsning i GeoDanmark ved at stå for udbud, produktion og kvalitetskontrol i forbindelse med den årlige ajourføring af GeoDanmark-data.
  • SDFE er ligeledes operatør på FOT2007 og den kommende systemunderstøttelse.
  • Derudover udpeger SDFE medlemmer til fora, udvalg og aktiviteter, som bidrager til den fælles opgaveløsning, og på den måde bringer de enkelte medarbejders særlige kompetencer i spil.

Kontakt

Kontakt Fællessekretariatet ved spørgsmål.