Udvikling af GeoDK og udstilling af GeoDanmark-data

09.10.2020

Det er blot to af de mange forskellige emner som ofte drøftes, når vi på tværs af stat og kommuner mødes i regi af GeoDanmarks Systemforum.

Forum vedligeholder et overblik over udviklingsønsker til vores WEB-klient – GeoDK og prioriterer løbende de indkomne ønsker. Samtidig holder vi også tråd i de forslag og forbedringsønsker der er til udstillingen af vores fælles data på Datafordeleren. Vedr. sidstnævnte er der i SDFE netop gang i et arbejder, som skal gøre det lettere at hente de data man har brug for på Datafordeleren via filudtræk i Datafordelerens selvbetjeningsløsning.

Forum drøfter på hvert møde også, hvordan det går med driften af GeoDK og på de månedlige møder vi har med leverandøren drøftes driftsstatistiker og måloverholdelse.

Desuden venter Systemforum i spænding på at se resultatet af vores tilfredshedsmåling af GeoDK. Vi håber at mange medlemmer har taget sig tid til at svare på målingen.

Referatet fra det seneste møde kan læses på GeoDanmarks hjemmeside under Systemforum: https://www.geodanmark.dk/om-geodanmark/organisation/systemforum/