Udskiftning i GeoDanmarks bestyrelse er i gang

29.05.2019

Der vil i de kommende måneder ske en udskiftning i GeoDanmarks bestyrelse.

Det skyldes, at Christian Bjerg på grund af snarlig pensionering valgte at fratræde posten som bestyrelsesformand med udgangen af april måned 2019. Samtidig har bestyrelsesmedlem og kontorchef i Teknik og Miljø Mette Jensen opsagt sin stilling i KL.

KL arbejder på at bemande de kommunale poster i bestyrelsen. Herefter vil bestyrelsen jf. GeoDanmarks vedtægter konstituere sig med ny formand.