Til GeoDanmarks medlemmer

30.04.2019

Jeg har besluttet at opsige min stilling som direktør i By– og Landskabsforvaltningen i Aalborg Kommune pr. 1. august 2019 efter 24 år på posten. I praksis betyder det, at jeg slutter mit arbejde den 7. juni 2019.

På den baggrund har jeg meddelt GeoDanmarks bestyrelse, at jeg ønsker at fratræde posten som formand med udgangen af april måned 2019.

Jeg har været formand siden 2014, og det har været en utrolig spændende tid med mange forskellige udfordringer og med én hovedopgave, – at gennemføre udviklingen af en ny systemunderstøttelse!!

Efter repræsentantskabsmødet den 24. april er jeg glad for at kunne sige, at jeg afleverer en forening, som er i meget god gænge med mange aktive og engagerede medlemmer og med et system – og datasetup, som peger ind i fremtiden.

Tak til alle i bestyrelsen for et rigtig godt samarbejde, tak til GeoDanmarks forskellige fora og udvalg og ikke mindst tak til alle medlemmerne.

De bedste hilsener

Christian Bjerg