Tidsplan for idriftsættelse af nyt GeoDanmark-system

18.05.2018

GeoDanmark er nu tæt på at være klar til idriftsættelse af en ny produktionsplatform til GeoDanmark data, som skal gøre det nemmere at ajourføre GeoDanmark-data om bl.a. bygninger, veje, vandløb mv., til brug for bl.a. den offentlige forvaltning.

Den nye produktionsplatform har fået navnet GeoDK og forventes idriftsat i midten af juni, efter planen den 11. juni. Idriftsættelsen forventes således som planlagt at ske til brug for opstarten af årets GeoDanmark-produktion her før sommer.

Med idriftsættelsen af det nye GeoDK i juni, vil det ikke længere være muligt at an­vende det gamle FOT2007. Adgangen hertil forventes efter tidsplanen lukket den 1. juni. Alle data, der ønskes ajourført i den nuværende specifikation i FOT2007, skal derfor afleveres inden da. Ligeså vil applikationer, der afleveres til FOT2007, kun kunne anvendes til den 1. juni. I tiden mellem den 1. juni og den 11. juni vil der ikke være adgang til at ajourføre GeoDanmark-data.

Frem til idriftsættelsen af det nye GeoDK vil der fortsat blive testet på det nye system, herunder også på udstillingen af GeoDKs GeoDanmark-data på Datafordeleren samt på integrationen over mod bl.a. Danmarks Adresseregistrer (DAR). Udfaldet af disse tests kan påvirke datoerne i planen for idriftsættelse. I givet fald vil ændringer i datoerne blive udmeldt på hjemmesiden.

I GeoDanmark glæder vi os meget til at få det nye GeoDK i produktion til gavn både for foreningens egne medlemmer i stat og kommuner, såvel som for eksterne brugere af Geo­Dan­mark-data.