Tak for din deltagelse på GeoDanmarks virtuelle repræsentantskabsmøde juni 2020

24.06.2020

Torsdag d. 11. juni 2020 blev der holdt virtuelt repræsentantskabsmøde i GeoDanmark. Mødet var, pga. den digitale mødeform, kortet ned til de vedtægtsbestemte dagsordenspunkter. Referat, præsentationer fra dagen og øvrige materialer kan findes her: Repræsentantskabsmøde 2020.

GeoDanmark takker for deltagelse, positive medspil og opbakning til de forslag, der blev stillet på mødet, og ser frem til et nyt møde i december, der forhåbentlig kan afholdes som vanligt.