Systemforums arbejde

20.06.2022

Systemforum arbejder løbende med at videreudvikle GeoDK så systemet lever op til alle brugers behov. I den forbindelse vil Systemforum gennemføre en brugerundersøgelse til efteråret, som bl.a. skal give os viden om jeres anvendelse af GeoDK. Vi håber, at I alle vil deltage. Vi startede planlægningen af undersøgelsen på det seneste møde i Systemforum i maj 2022.

På mødet drøftede vi også sikkerhed på foranledning af bestyrelsen, som har ønsket, at Systemforum skal undersøge, om vi lever op til alle de sikkerhedsmæssige krav, der er i relation til GeoDK. Forum har drøftet emnet med udgangspunkt i en rapport lavet i SDFI i 2022, og der arbejdes videre med dette efter sommer. Der udarbejdes desuden en ny databehandleraftale i samarbejde med leverandøren.

Nyeste release blev også behandlet på mødet og de sidste udeståender blev håndteret. Releasen har været testet siden den 1. juni og bliver tilgængelig nu på onsdag den 22. juni.

Læs referatet fra Systemforum her.