Stor entusiasme og spørgelyst på GeoDanmarks roadshows

30.10.2018

Nu har sekretariatet i GeoDanmark for andet år i træk været på roadshow fire steder i Danmark. Alle steder har der været engagement, mange spørgsmål og feedback.

Bestyrelsen fremlagde GeoDanmarks strategi 2018-2022
GeoDanmarks nye strategi blev fremlagt på de fire roadshows, bl.a. med fokus på den øgede digitalisering og ønsket om videndeling mellem kommunerne mht. brug af GeoDanmark-data.

I  strategien står bl.a., at GeoDanmark vil hjælpe med at skabe en mere effektiv offentlig forvaltning. I bestyrelsens oplæg var der netop et eksempel på, hvordan man kan løse forvaltningsopgaver digitalt ved hjælp af GeoDanmarks data og samtidig gøre det nemmere for borgerne selv at hente oplysninger. Eksemplet stammer fra Hjørring Kommune, hvor borgerne tidligere har kontaktet kommunen, når de skulle afklare, om deres skolebarn havde ret til et gratis buskort. Nu kan forældrene selv hente oplysningen på hjemmesiden og efterfølgende få buskortet udleveret af skolen. De skal blot indtaste hjemmeadresse, klassetrin og vælge skoledistrikt på Hjørring Kommunes hjemmeside. På den måde sparer borgerne og kommunen tid og begrundelsen for, om skolebørnene har ret til et buskort bygger på autoritative data, hvilket skaber gennemsigtighed om beregningsgrundlaget.

Gruppearbejde gav indblik i kommunernes kommende brug af GeoDanmark-data
Deltagerne på de forskellige roadshows fik til opgave at prioritere de tre mest modne forvaltningsområder, hvor man i nærmeste fremtid kan komme til at bruge GeoDanmark-data. Der var stor interesse for at arbejde videre med vejområdet og klimaområdet, som deltagerne nævnte var meget “varme” i øjeblikket. Derudover blev også nævnt turisme og et ønske om et turismekort med bl.a. markering af stier og shelters.

Der blev efterspurgt kurser i GeoDK
Flere efterspurgte kurser i det nye system GeoDK. Sekretariatet og FOSAKO er ved at finde mulige datoer for afholdelse af kurser. Det bliver i første omgang introduktion til GeoDK. Mere information følger, når vi kender datoer og steder.

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen (UFST) holdt oplæg om Geokoderen
Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, tidligere SKAT, holdt et oplæg om brug af Geokoderen. De fortalte, at man kan indsende ønsker til forbedringer, hvis man har udfordringer i forhold til en bestemt sag. Desuden fortalte de, at ved karantænefejl i GeoDK, skabes der en kladde i GeoDK-editoren, når man trykker gem i Geokoderen. Data bliver ikke gemt, før man har været ovre i GeoDK-editoren og godkendt kladden. Er man ikke opmærksom på dette og bliver ved med at trykke gem i Geokoderen, kommer der hver gang en ny kladde i GeoDK-editoren.

UFST ser på denne udfordring, men kan ikke sige præcis, hvornår vi slipper for ikke-godkendte kladder i GeoDK-editoren ved karantænefejl. I mellemtiden opfordrer de til at gå ind i GeoDK-editoren og se, om der ligger kladder her, der skal godkendes. For at følge med i om der kommer kladder i GeoDK-editoren i fremtiden, kan man gå ind i opsætningen i GeoDanmark  og sætte flueben ved, at man gerne vil have en mail, når en sag ikke bliver godkendt.

Samtidig arbejder vi i GeoDanmark på, at der bliver blødt op for reglerne omkring foreløbig geometri i GeoDK. Dette skulle meget gerne lette arbejdet med at ajourføre data i Geokoderen og i GeoDK.

UFST og FOSAKO planlægger også kurser i samspil mellem GeoDK og Geokoderen. Datoer og sted bliver meldt ud via de lokale kortsamarbejder.

Vi mangler cases om projekter/løsninger i kommunerne, hvor man bruger GeoDK
Der var flere, der foreslog en eksempelsamling på GeoDanmarks hjemmeside, hvor man kan hente eksempler, når man skal holde oplæg overfor kolleger eller ledelse og som videndeling mellem brugere. Det kan være eksempler, hvor GeoDanmark er brugt som baggrundskort, men også eksempler, hvor GeoDanmark-data er anvendt mere avanceret.

Har du et eksempel på, at din kommune bruger GeoDanmark-data på en måde, som andre kommuner kan blive inspireret af, så send en mail til: Marianne Kofod Mogensen, makm@kl.dk. Her kan du skrive nogle stikord, og så kan jeg ringe dig op.

Materiale fra oplægsholdere
Link til materialet fra oplægsholderne ligger herunder. Der er også link til præsentationen af strategien, men vær opmærksom på, at vi arbejder videre med ambassadørmaterialet og input fra de fire roadshows og melder ud, når det ligger klar på hjemmesiden.

Roadshow 2018
Præsentation af GeoDanmarks Strategi Okt 2018
GeoDanmark Roadshow Oplæg
Jørgen Grum GeoDK 2018
UFST oplæg om GeoDk og Geokoderen.dk 2018

Status på roadshows i oktober
På baggrund af fremmøde, spørgelyst og entusiasme har vi oplevet de fire roadshows som en succes. Vi har feedback, ønsker og idéer med hjem, som vi vil bruge i det videre arbejde med implementering af strategien.

Har du forslag til nyheder eller nyhedsbreve, så kontakt Marianne Kofod Mogensen, makm@kl.dk

På vegne af Sekretariatet i GeoDanmark
Lennart, Charlotte, Katarina, Anders og Anne Marie

Marianne Kofod Mogensen, kommunikationsmedarbejder i GeoDanmark