Status på ajourføring 2018

6.12.2018

I GeoDanmark er vi godt i gang med årets totalajourføring og ajourføring på baggrund af de kommunale ændringsudpegninger.

Flyfotos fra foråret 2018 benyttes til totalajourføring af GeoDanmark data i kommunerne i Region Midtjylland og til den udpegede ajourføring i resten af Danmark, hvor kommunerne har indmeldt ændringer til GeoDanmark data.

Kommunernes årlige ændringsudpegninger i by og landskab er ved at være klar. GeoDanmark data for mange kommuner er på nuværende tidspunkt sendt til producenten som ajourfører vektor-data.

I 18 af landets kommuner er årets ajourføring afsluttet og data er lagt i databasen. Du kan se den fulde status på SDFE’s hjemmeside her: https://sdfe.dk/hent-data/fotos-og-geodanmark-data/#

Ajourføringen tager i år lidt længere tid end sidste år. Det er bl.a. fordi produktionsgangene er blevet lagt om og ajourføringen nu sker efter den nye specifikation 6.0, men også fordi vi har fået et nyt system ”GeoDK” og nogle nye værktøjer, som vi skal lære at bruge.

Der arbejdes målrettet på at få flest mulige kommuner ajourført inden årsskiftet 2018/19. Men for en del kommuner vil ajourføringen først bliver færdig i løbet af 1. kvartal 2019.