Så er det tid til at sætte GeoDanmarks nye system i drift!

13.06.2018

Vi har arbejdet benhårdt på at få det nye GeoDanmark system klar. Styregruppen har besluttet, at GeoDK sættes i drift som produktionsplatform i slutningen af juni – forventeligt den 25. juni 2018 om morgenen.

Dermed kan årets GeoDanmarks produktion for 2018 igangsættes før sommer som planlagt, og kommunerne og SDFE vil kunne tilgå og editere GeoDanmark-data i det nye system. Det betyder samtidig, at der bliver lukket for FOT2007 ved udgangen af dagen den 15. juni 2018. Kommunerne, SDFE og andre vil derefter ikke længere kunne bruge det gamle system.

Distribution af GeoDanmark-data på Kortforsyningen og Datafordeleren med LIVE-opdateringer fra det nye system vil først ske senere på sommeren. Det skyldes bl.a. udfordringer med at gennemføre de nødvendige tests af sammenhæng med andre dele af Grunddataprogrammet, herunder til Danmarks Adresseregister (DAR).

Sideløbende med vi tager GeoDK i brug som produktionsplatform, vil der derfor fortsat blive arbejdet på at konsolidere og teste distributionen af GeoDanmark-data. Mens dette arbejde pågår, vil GeoDanmark-data blive udstillet som et statisk datasæt, med data fra den 15. juni.

Vi vil her på hjemmesiden løbende informere om status for drift af systemet og udstilling af GeoDanmark-data.