Så er det nye GeoDanmark-system GeoDK i luften!

25.06.2018

Den nye produktionsplatform GeoDK gør det nemmere for medlemmerne af GeoDanmark at opdatere og vedligeholde geodata

GeoDanmark tager i dag det nye system GeoDK i brug. Med det nye system vil det blive lettere for kommunerne og SDFE at arbejde med GeoDanmark-data. Det nye system gør det muligt at behandle og vedligeholde data på en ensartet måde i alle kommuner og SDFE. Det er et væsentlig fremskridt i forhold til tidligere, hvor der har været anvendt en række forskellige værktøjer til at behandle data.

GeoDK rummer også en række nye og forbedrede værktøjer, som kan tilgås via en webløsning. I systemet arbejder man sagsorienteret og har bl.a. mulighed for at dele og uddelegere sager. Med lanceringen af det nye system bliver det også væsentligt lettere at koble GeoDanmark-data sammen med data fra andre kilder.

Forud for at vi tager GeoDK i brug, er der sket en væsentlig forbedring af kvaliteten af Geo­Danmark-data for de vigtigste objekttyper. Data er tilpasset, så de passer til den nye specifikation 6.0 og så vidt det har været muligt lever op til de regler, som specifikationen rummer. Det har været nødvendigt, fordi systemet foretager en validering af alle data, som lægges ind eller behandles i systemet.

Systemets ”valideringsmotor” sikrer, at nye data overholder specifikation 6.0. Det betyder bl.a., at brugerne som noget nyt vil opleve at få advarsler fra Systemet, om de data som lægges ind eller behandles, hvis de ikke overholder specifikationen. Dette sikrer, at kvaliteten af GeoDanmark-data løbende forbedres og kan forbliver på et højt niveau, til gavn for den offentlige forvaltning.

Udstillingen af GeoDanmark-data sker på Kortforsyningen og Datafordeleren i øjeblikket som et statisk datasæt fra den 15. juni, mens LIVE-opdateringer først vil være tilgængelige i løbet af juli.

Læs mere, find link til brugervejledning, få adgang til GeoDK, find nummeret til brugersupport og meget mere.