Så er den nye GeoFA gruppe i gang!

16.01.2023

Året er for GeoFA-gruppens vedkommende startet rigtigt godt.

Gruppen mødtes for første gang mandag den 9. januar og lagde de store linjer for de kommende to års arbejde.

Gruppen har i det kommende arbejde fokus på følgende områder: Governance, system/teknik, specifikation/data samt kommunikation og kurser.

GeoFA-projektet har gennem de sidste to år foretaget en del udvikling og opsamlet en del erfaring, der nu skal danne grundlag for udformning af strategier og politikker. Derfor vil GeoFA-gruppen i den kommende tid arbejde med politikker for:

 1. Principper for data i GeoFA
 2. Det langsigtede perspektiv for GeoFA
 3. Finansieringsmodeller
 4. Datasamarbejdsmodeller og flere strategier og politikker, som forelægges og diskuteres med styregruppen (bestyrelsen).

Ift. system/teknik står en bedre brugerstyring, der dels håndterer registreringsdelen men også visningsdelen bedre, øverst på to-do listen. Ellers vil der fortsat være fokus på konsolidering og forbedring af brugervenlighed, performance, sikkerhed mm.

Grundlæggende er systemet godt på plads. For at understøtte at flere vil lægge data i GeoFA, vil GeoFA-gruppen komme ud regionalt og understøtte vidensdeling, undervisning, dialog, alt efter de lokale behov.

Du kan løbende holde dig orienteret om gruppens arbejde gennem GeoDanmarks nyhedsmails og gennem GeoFA driftsmeddelelser.

Kommissorium er under udarbejdelse og kommer til at ligge på GeoDanmarks hjemmeside. GeoFA gruppen har konstitueret sig og består af:

 • Line Hvingel, KL (formand)
 • Migle Salkuviene, Hjørring Kommune
 • Heidi Egeberg Johansen, Jammerbugt Kommune
 • Anne-Marie Gintberg, Ringkøbing-Skjern Kommune
 • Per Johansen, Vejen Kommune
 • Jesper Gaardboe Jensen, GeoFyn
 • Henrik Hedelund, Ishøj Kommune
 • Alice Broeng Andersen, SDFI
 • Anders Esgaard Christensen, SDFI
 • Michelle Karlsson, SDFI
 • Stine Lynge Mathisen, SDFI
 • Astrid Ødegaard Nielsen, student KL
 • Sekretariatsbetjening: Mette Hansen, GeoDanmark

Mange hilsner fra den nye GeoFA-gruppe – vi glæder os til det kommende samarbejde med jer alle!