RoSy-kommuner: Tilbud om hjælp til vejreferencen

15.01.2023

Bruger din kommune vejforvaltningssystemet RoSy, og er I endnu ikke helt i mål med implementeringen af vejreferencen (VRD)? Så er der godt nyt. Frem mod påske vil den kommunale del af GeoDanmark i samarbejde med Sweco tilbyde RoSy-kommuner en sidste runde med hjælp til VRD-implementeringen. Vi starter med et opstartsmøde den 31. januar, og du kan tilmelde dig på hjemmesiden.

Et tilbud til alle RoSy-kommuner

Efter lidt længere ventetid end håbet er det nu blevet RoSy-kommunernes tur til at få sidste runde af workshops som hjælp til implementeringen af VRD. Vi har gode erfaringer fra forløbet med Vejman.dk-kommunerne i foråret 2022 og glæder os til at komme i gang.

Den sidste runde med hjælp er for alle RoSy-kommuner – Ligegyldig om I er tæt på målet, halvvejs eller endnu ikke er startet. Som medarbejder i en RoSy-kommune vil læringsforløbet give dig mulighed for at modtage sparring på konkrete udfordringer samt hjælp til planlægning af arbejdet. De kommunale medarbejdere, for hvem opgaven er ny, vil få en introduktion til opgaven.

Forløbet

Vi har planlagt et onlineforløb, der skydes i gang med et opstartsmøde den 31. januar kl. 9-11 med kompetent deltagelse fra en RoSy-kyndig fra Sweco. På opstartsmødet vil vi kort reintroducere opgaven og herefter i samarbejde med deltagerne klarlægge, hvad der til skal for at komme i mål inden sommer.

Efterfølgende vil vi afholde en række workshops, hvor du kan stille spørgsmål og få hjælp. Kadencen på disse møder afhænger af de deltagende kommuners behov.

Du kan læse mere om forløbet og tilmelde dig opstartsmødet her. På denne side kan du også tilmelde dig en nyhedsmail, så du som medarbejder i en RoSy-kommune kan holde dig opdateret på de kommende workshops – også selvom du er forhindret i at deltage i opstartsmødet.

For at sikre at der tages hensyn til behovet i både fagsystemet og GeoDanmark ved koblingen til VRD, er det vigtigt, at arbejdet med at implementere VRD foretages i samarbejde mellem vej- og GIS-kyndige. Derfor opfordrer vi til, at du inviterer en kollega fra kommunens vejafdeling med til møderne.

Hvad er VRD?

Formålet med vejreferencen (VRD) er at gøre det lettere at anvende og sammenstille data, der på en eller anden måde er relateret til en vej eller en vejstrækning. VRD fungerer som en entydig nøgle til identifikation af veje og vejstrækninger – ligesom CPR fungerer som entydig nøgle til identifikation af personer. En vejs VRD-nøgle ændres aldrig.

VRD kan for GIS-verdenen betyde, at data lettere kan sammenstilles på tværs af fagsystemer og sektorer og indgå i analyser, business intelligence-løsninger mm. og i det hele taget indgå som grundlag for digital forvaltning i en bredere sammenhæng.

Du kan læse mere om projektet her på hjemmesiden.

Spørgsmål?

Hvis du sidder inde med spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Sigrid Hansen (SISH@kl.dk).