Repræsentantskabsmødet 21. april 2020 udskydes

13.03.2020

Regeringen har den 11. marts skærpet forholdsreglerne omkring corona-smitten og truffet beslutning om, at alle offentligt ansatte, der ikke varetager kritiske funktioner, skal arbejde hjemmefra fra fredag den 13. marts og foreløbigt 14 dage frem.

Den opståede force majeure situation betyder, at vi i bestyrelsen har valgt ikke at afholde årets repræsentantskabsmødet den 21. april og i stedet udskyde mødet til et endnu ukendt tidspunkt. Baggrunden er bl.a. usikkerhed om længden af ovennævnte periode samt minimering af GeoDanmarks udgifter til konferencestedet.

Vi vil på vores næste bestyrelsesmøde den 1. april drøfte, hvordan og hvornår vi kan afvikle mødet og efterfølgende orientere medlemmerne om dette.

Hilsen GeoDanmarks bestyrelse