Referat og præsentationer fra repræsentantskabsmøde 2018 er nu tilgængelige

20.04.2018

Referatet og alle præsentationerne er nu tilgængelige på hjemmesiden for repræsentantskabsmødet 2018. Du kan finder dem her: Repræsentantskabsmøde 2018

Udkastet til den nye strategi findes ikke på hjemmesiden, men sendes til alle medlemmer med henblik på input til det videre arbejde.

“Tak for den store deltagelse og jeres engagement ved repræsentantskabsmødet 2018!”