Referat fra bestyrelsesmøde 26. februar 2020

09.03.2020

Bestyrelsen drøftede oplæg til, at FKG kan blive en del af GeoDanmark samt muligheden for, at GeoDanmark kan påtage sig ejerskab og governance for vandløbsskikkelsesdata – afledt af det såkaldte SaV-projekt under initiativ 6.1 i Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi. Det er begge emner, som foreningen arbejder videre med i den kommende tid.

Bestyrelsen godkendte Arbejdsprogram 2020-2021, som vil blive fremlagt på Repræsentantskabsmødet 21. april.

Læs hele referatet fra bestyrelsesmødet 26. februar 2020 her