Referat fra bestyrelsesmøde 25. september 2019

11.10.2019

GeoDanmarks bestyrelse godkendte, at kildekoden for GeoDK editoren kan stilles til rådighed for Miljøportalen, som ønsker at udvikle en ny klient til editering af data på Danmarks Areal Information (DAI).
Da der har været stor interesse for deltagelse på GeoDK-kurserne i efteråret 2019, besluttede bestyrelsen at fortsætte uddannelse af GeoDK-brugere suppleret med sagsbehandlerkurser i 2020.
Bestyrelsen kvitterede for input fra Temadagen 3. september 2019 til det kommende års arbejdsprogram – og ser frem til at modtage yderligere input fra de fire roadshows, som afholdes i oktober måned.
Læs hele referatet fra bestyrelsesmøde 25. september 2019 her.