Projektet om baggrundskort er nu afsluttet

31.05.2022

GeoDanmarks bestyrelse har fået de tre baggrundskort præsenteret på deres seneste møde og besluttet at lukke projektet og overdrage ansvaret for drift af kortene til Systemforum i resten af 2022. Det fremtidige driftssetup skal afklares i bestyrelsen sidst på året. De tre kort er målrette kommunal sagsbehandling, naturformidling og kommunikationsopgaver i de kommunale forvaltninger.

Kortene er udviklet i et samarbejde mellem FOSAKO, kommunerne og SFDE bl.a. med udgangspunkt i et omfangsrigt spørgeskema til de 98 kommuner.

De tre baggrundskort er tilgængelige på Dataforsyningen og i Dataforsyningens plugin til QGIS (dog ikke kommunikationskortet endnu) og kortene bliver endvidere præsenteret på GeoDanmarks medlemsmøder hhv. den 31. maj og den 14. og 17. juni 2022.

Kortene kan desuden findes i SDFE’s kortviser.

GeoDanmarks hjemmeside om baggrundskortene er blevet opdateret og du kan se den nye side her.