Pilotkommuner baner vejen på vand

09.11.2022

I GeoDanmarks arbejdsprogram for 2022 er der for Q3 ændret på milepælene på enkelte aktiviteter. De aktiviteter er beskrevet her.

Med inspiration fra projektet om det hydrologiske tilpasningslag, har GeoDanmark igangsat pilotprojekter om skikkelsesdata for vandløb og vandløbsreferencen. Pilotprojekterne skal afdække gevinster og kvalificere vejledningsmaterialer, til glæde for de kommuner, der gerne vil i gang.

De to projekter ”administrativ ajourføring” og ”bedre ortofoto” er nu to særskilte indsatser, som fortsat har uændrede formål, nemlig at forbedre GeoDanmarks ortofoto-produkt samt at undersøge, hvilken rolle administrativ ajourføring skal have i GeoDanmark fremover.

Du kan se status på alle GeoDanmark aktiviteter på GeoDanmarks arbejdsprogram 2022 Q3 – bilag 1, her.