Nyt om GeoDanmark-data i spil projekterne (tidl. FOSAKO-projekter).

12.03.2019

GeoDanmark-data i spil – de 3 FOSAKO projekter

Der er nyt om de tre projektforslag fra FOSAKO, som bestyrelsen drøftede første gang i december 2018. På det seneste bestyrelsesmøde besluttede bestyrelsen at sætte dem i gang som fælles GeoDanmark-projekter, under forudsætning af en forudgående afklaringsproces. Projekterne går nu under betegnelsen ”GeoDanmark-data i spil” og har overskrifterne:

  1. Udstilling, hastighed, tilgængelighed og brugervenlighed
  2. Nye baggrundskort og kravspecifikationer
  3. Fagsystemers integration til GeoDanmark-data

Det er rigtigt gode initiativer, der kan bringe de fælles GeoDanmark-data i bredere anvendelse i kommunerne. Det står klart, at der er et udtalt behov blandt kommuner for en række ensartede typer af baggrundskort (Projekt 2), som skal afløse det nuværende scenarie, hvor kommuner hver især bruger ressourcer på at opsætte egne baggrundskort.

Med den nye status som fælles projekter følger et behov for nærmere afklaring af sammenhængen til andre aktiviteter, og det er baggrunden for det afklaringsarbejde, som har været i gang siden årsskiftet. Der er bl.a. blevet arbejdet med at afgrænse projekternes leverancer i forhold til SDFE’s muligheder for udstilling og i forhold til den eksisterende produktportefølje og udviklingsplaner, herunder Skærmkortet og Forvaltningstjenesten.

Lige nu arbejder fællessekretariatet sammen med projekt 1 og 2 om at levere et beslutningsoplæg til bestyrelsens møde den 5. april, hvorefter mere konkrete aktiviteter vil tage form. Projekt 3 afventer at Vejreferencens endelige implementering i vejforvaltningssystemerne – og så trækker vi i arbejdstøjet, formentligt senere på foråret. Der bliver mulighed for at høre mere om projekterne på GeoDanmark repræsentantskabsmødet den 24. april i Kolding.

Du er velkommen til at kontakte fællessekretariatet, hvis du vil vide mere.