Nyt fra Specifikationsforum

30.08.2021

Specifikationsforum har holdt møde den 23. august 2021.

Forummet har startet et samarbejde med Dansk Energi om anvendelsen af GeoDanmark data.

Forummet arbejder henimod at kunne indføre tre nye temporære objekttyper; punkt, linje og flade. Disse nye objekttyper skal medvirke til at understøtte behovet for akutte forretningsmæssige eller lovgivningsmæssige behov. Objekterne skal efterfølgende kunne ophøjes til selvstændige objekttyper i GeoDanmark.

Forummet vil desuden arbejde for at GeoDanmarks datamodel bliver langt mere agil, end det er tilfældet i dag, for også herigennem hurtigt og effektiv at kunne understøtte forskellige anvendelsesbehov.

Det fulde referat af mødet kan ses her.