Nyt fra Specifikationsforum

01.07.2021

Specifikationsforum har holdt møde den 18. juni 2021, hvor det fulde referat fra mødet kan ses her.

Specifikationsforum har i den forbindelse netop udgivet en ny specifikation version 6.0.1.

I den nye version er der foretaget ændringer af tekstmæssig karakter samt tilretninger af reglerne. Der er ingen ændringer i datamodel eller attributværdier.

De største ændringerne i forhold til den tidligere version af specifikationen er:

– Hvis et objekt indgår i Ejendomsvurderingen, er dette noteret under punktet “Primære anvendelser”.
– Reglerne for “Punkter og linjer inden for flader” er ændret, hvor et punkt ligger inden for to flader.
– Objekter med foreløbig geometri er undtaget for mange af reglerne.
– Reglerne for Fællesforløb er revideret og forenklet.
– Der er indført nye regler for topologi.

Specifikation 6.0.1 findes i en HTML-udgave her.

GeoDK er ligeledes tilpasset ændringerne i den nye version af specifikationen.