Nyt fra Specifikationsforum

20.05.2021

Specifikationsforum har holdt møde den 11. maj 2021.

Forummet udgiver en ny GeoDanmark Specifikation version 6.0.1. Specifikationen forventes udgivet primo juni 2021.
Specifikationsforum tager ikke nye ændringsønsker til behandling, før bestyrelsen senere på året har fastlagt de strategiske rammer for det fremadrettede arbejde med GeoDanmark Specifikationen.

Det fulde referat af mødet kan findes her.