Nyt fra Specifikationsforum

30.03.2021

Specifikationsforum holdt møde den 25. marts 2021, og færdiggjorde arbejdet med specifikation version 6.0.1 til fremlæggelse for bestyrelsen.

Desuden har forummet udarbejdet en statusoversigt over ændringsforslag til specifikation version 7.0:
– Færdigbehandlede ændringsforslag, som prioriteres, samt beskrives med formål og behov.
– Ikke-færdigbehandlede ændringsforslag, som prioriteres, samt beskrives med formål og behov.
– Eventuelle nye endnu ikke fremlagte ændringsforslag, som prioriteres, samt beskrives med formål og behov.
Denne oversigt skal ligeledes fremlæggelse for bestyrelsen.

Specifikationsforum besluttede at afslutte udestående emner til specifikation version 7.0, som ikke kræver store indsatser.

Det fulde referat af mødet kan findes her.