Nyt fra Specifikationsforum

22.08.2022

Specifikationsforum har holdt møde den 16. august 2022.

Forummet arbejder videre med den brugertilpassede udgave af specifikationen; målet er at der findes en udgave af specifikationen som i sin læsevenlighed retter sig mod de brugere af GeoDanmark grunddata, som ikke nødvendigvis er GIS- og geodatakyndige på et avanceret niveau.

Der er behov for at der foretages en undersøgelse af hvor mange objekter i GeoDK, der er dispenseret for blokerende og karantænesættende fejl. Da der foretages en lignende undersøgelse i forbindelse med Strategiprojektet for GeoDanmark grunddata, besluttede vi at afvente dette arbejde.

Da vi i henholdsvis specifikationen og i GeoDK systemet benytter to ord for det samme begreb (livscyklus og levetidsregel), besluttede vi at ændre begrebet livscyklus til levetidsregel.

Specifikationsforum behandlede en række forslag til specifikationen. I den forbindelse vil forummet gerne opfordre til, at forslag til specifikationen indberettes gennem denne nye indberetningsformular som du finder her.

Her kan du læse hele referatet.