Nyt fra Specifikationsforum

29.06.2022

Specifikationsforum har holdt møde den 21. juni 2022.

Forummet modtager jævnligt ønsker og forslag til ændringer af specifikationen, således også denne gang, hvor vi har drøftet og behandlet tre ændringsforslag.

Projektgruppen for strategiprojektet for GeoDanmark grunddata har drøftet den fremtidige anvendelse og vedligeholdelse af attributten underMinimum, og har i den forbindelse bedt Specifikationsforum om at træffe afgørelse om attributten underMinimum. Specifikationsforum er på den baggrund i dialog med Systemforum for at afklare eventuelle omkostninger ved at implementere anbefalingerne.

På baggrund af indhentede erfaringer fra pilotprojektet for det hydrologiske tilpasningslag, har forummet drøftet forslag til tilretning af det hydrologiske tilpasningslag i specifikationen.

Her kan du læse hele referatet.