Nyt fra Produktionsforum

19.12.2019

GeoDanmarks Produktionsforum har holdt møde d. 26. november 2019. Referatet kan findes her.

Produktionsforum evaluerede på årets samlede produktion. Produktionsforum vurderer, at det er er gået godt med både fotoproduktionen, og med at få kanaliseret fotodata ud til kommunerne. For så vidt angår vektorproduktionen, er der fortsat god fremdrift, både ift. den ændringsudpegede ajourføring, og totalajourføringen. For begge gælder, at produktionen forventes afsluttet primo 2020.

Den aktuelle status på GeoDanmark-produktionen kan findes på GeoDanmarks hjemmeside (forsiden).

Produktionsforum vurderer, at der er behov for, at der skabes større opmærksomhed om GeoDanmarks best practice-beskrivelser og vejledning til kommunal ”efterbrænding” af visse objekttyper i GeoDK efter den årlige fotogrammetriske ajourføring. Produktionsforum opdaterer best practice-beskrivelser og vejledning med de nyeste erfaringer, og opfordrer til, at kommunerne fortsat orienterer sig i og følger GeoDanmarks best practice, som kan findes på GeoDanmarks hjemmeside.