Nyt fra produktionsforum

10.11.2021

Produktionsforum har afholdt møde den 3. november 2021.

Velkommen til nyt medlem
Laura Bjørnholt Larsen er nyt medlem i produktionsforum. Laura sidder i GeoDanmark fællessekretariatet og er til daglig ansat i SDFE.

Ny guide til Quick ortofotos
Produktionsforum har startet arbejdet på en guide til quick ortofotos. Planen er at guiden bliver publiceret i forbindelse med de første quick ortofotos i 2022.

Status på vektorkortlægningen
Årets ajourføring går over alt forventning, produktionen er pt. afsluttet for 50 kommuner fordelt på 4 kommuner i totalajourføringsområdet og 46 kommuner i den udpeget ajourføring. Det er tydeligt at brug af de samme producenter begynder at bære frugt, da flere af kommunerne er godkendt efter første leverance.