Nyt fra produktionsforum

16.09.2021

Produktionsforum har afholdt møde den 7. september 2021.

Årshjul
Forums årshjul er blevet revideret, så det er mere tydeligt for forum, hvornår aktiviteter i forbindelse med ajourføringen skal igangsættes. De aktiviteter i årshjulet som ”kræver din indsats” i kommunen vil snart blive præsenteret på hjemmesiden. Dette særlige ”kommune årshjul” vil give dig et overblik over opgaver som skal løses i forbindelse med fotoflyvning, ortofotos og ajourføring af GeoDanmark data.

Ajourføringerne
Ajourføringerne af GeoDanmark data er kommet godt i gang. Kommunerne i Region Nordjylland total-ajourføres, i resten af landets kommuner hvor der er udpegninger. Produktionen af ortofoto forløber planmæssigt og de tre første regioner er allerede tilgængelige via WMS ortofoto_foraar_temp  på kortforsyningen/dataforsyningen.

Referat af mødet i sin fulde længde kan ses her.