Nyt fra Produktionsforum

18.02.2021

2021-planlægningen af GeoDanmark-ajourføringen er så småt i gang.

Med det seneste møde i Produktionsforum d. 10. februar 2021 er planlægningen af GeoDanmark-ajourføringen i 2021 i gang. Produktionsforum vil forbedre vejledningerne til Ændringsudpegning og Kvalitetssikring, så vi alle bruger vores tid bedst muligt. Produktionsforum behandlede desuden et udkast til en vejledning for vedligeholdelse af det hydrologiske tilpasningslag.

Produktionsforum gjorde derudover status på 2020-ajourføringen af data, som forløber planmæssigt:
Den udpegede Ajourføring er afsluttet i uge 5 og Totalajourføringen mangler 2 kommuner, hvoraf den ene er igangværende med kvalitetskontrol, og den sidste kommune forventes godkendt ultimo februar.

Det fulde referat af mødet kan findes her.