Nyt fra Produktionsforum

28.09.2020

Der er godt gang i 2020-produktionen af GeoDanmark-data. Det kunne Produktionsforum konstatere på det seneste møde d. 9. september 2020.

Ortofotoproduktionen er stort set færdig, og SDFE er så småt i gang med forberedelserne til næste års fotoflyvning. SDFE forventer, at de endelige 2020-ortofotos vil være tilgængelige via Datafordeleren til november. Også vektor-produktionen er godt i gang, og med en ny-implementeret valideringsfunktion i GeoDK, der gør det muligt for leverandøren selv at foretage en indledende validering i GeoDK, oplever SDFE at modtage gode førstegangsleverancer.

Ud over status på den aktuelle produktionsopgave, drøftede Produktionsforum bl.a. behovet for en opdatering af best practice og efterbrænder på bygningsobjektet, og gennemgik et første udkast til en ”tips og tricks”-vejledning til at komme godt igennem kvalitetskontrollen inden for det antal dage, der gives til opgaven, i totalajourføringskommunerne. Referat af mødet kan findes her.