Nyt fra Produktionsforum

07.07.2020

Produktionsforum har holdt møde d. 16. juni. Mødet bød bl.a. på oplæg fra SDFEs kontor for Jordobservationer og drøftelse af vejledninger om deltagelse i kvalitetskontrol. Det fulde referat af mødet kan findes her.

Produktionsforum arbejder på vejledning om kommunal deltagelse i kvalitetskontrol af GeoDanmark-data. Vejledningerne bliver tilgængelige på geodanmark.dk, så snart de er klar.