Nyt fra GeoDanmark-data i spil projektet

17.06.2019

I maj blev der gennemført en spørgeskemaundersøgelse i projektet GeoDanmark-data i spil. Formålet var at få input til prototyperne for 3 nye baggrundskort. Der kom 118 svar fra kommuner, turistorganisationer, styrelser, Danmarks Miljøportal, Geodatasamarbejderne, osv.

Projektgruppen vil gerne sige tak for de mange besvarelser!

Her finder du en opsamling på undersøgelsen.

Resultatet af undersøgelsen vil blive afleveret til GeoDanmarks bestyrelse i juni 2019, sammen med de foreløbige kravspecifikationer for baggrundskortene og en opsamling på projektgruppens arbejde, anbefalinger, mv.