Nyt fra GeoDanmark-data i spil projekterne

6.05.2019

På GeoDanmark repræsentantskabsmødet den 24. april i Kolding præsenterede delprojekt 2 “Nye baggrundskort og kravspecifikationer” sine prototyper af 3 nye typer af baggrundskort, som bl.a. skal afløse det nuværende scenarie, hvor kommunerne hver især bruger ressourcer på at opsætte egne baggrundskort.

Tak for tilbagemeldingerne på RM19

Projektgruppen vil gerne sige tak for de gode drøftelser og input, der kom fra de fremmødte og som vil blive brugt i det videre arbejde. I løbet af de næste uger bliver der udsendt en spørgeskemaundersøgelse til de 98 kommuner og andre interessenter, som vil indhente yderligere ideer og kommentarer til de foreslåede baggrundskort.

Spørgeskemaets resultater vil blive præsenteret sammen med tilpassede kravspecifikationer for de 3 baggrundskort, samt en opsamling på projektgruppens arbejde, anbefalinger, mv. for bestyrelsen på næste GeoDanmark bestyrelsesmøde i juni 2019.

Se prototyper online

Der er nu mulighed for at kigge på prototyperne online:
Naturkortet
Kommunikationskortet
Sagsbehandlingskortet

Prototyperne er ment som et bud på, hvordan det valgte indhold kan visualiseres i de forskellige målestoksforhold. Farvene er valgt ud fra projektgruppens indtryk af, hvad der ville være ønskeligt for de forskellige korttyper. Prototyperne er samlet i 3 mapper i højre side under Lag, som kan åbnes. I mapperne findes der en samlet udgave, og en udgave der er opdelt i forskellige grupper, baggrunden for opdelingen er at projektgruppen ved der er et stort ønske om at man som minimum kan vælge tekster til og fra. Men det er også noget af det der skal arbejdes mere med. Teksterne er ment som et eksempel, men der skal arbejdes mere med at få en bedre kartografisk tekstplacering i implementeringen af kortene.

Løsningen er baseret på visninger direkte fra data, så der skal regnes med en vis loadtid for at få vist kortene.