Nyt fra bestyrelsesmødet 28. april 2021

07.05.2021

Iben Koch bød Dennis Stanley Nies Anthony, som er ny kontorchef for Geodata i SDFE, velkommen i GeoDanmarks bestyrelse.

Bestyrelsen drøftede kommunernes opgave med kvalitetssikring og ajourføring af det hydrologiske tilpasningslag, og ser et behov for fortsat samarbejde ift. at komme tættere på ressourceforbruget til denne opgave.  Fællessekretariatet har derfor fået til opgave at tilrettelægge en proces, der kan bidrage til at kvalificere omfanget af det arbejde med kvalitetssikring og ajourføring af det hydrologiske tilpasningslag, som forestår i kommunerne.

Derudover godkendte bestyrelsen årsregnskabet for 2020, som vil blive fremlagt på repræsentantskabsmødet i 4. kvartal.

Læs hele referatet fra bestyrelsesmøde 28. april 2021 her