Nyt fra bestyrelsesmødet 16. september 2021

03.10.2021

GeoFA-projektet er nu gået ind næste fase efter bestyrelsen godkendte projektplanen for fase 2, hvor der bl.a. sættes fokus på support, kurser og kommunikation. Læs mere under Aktuelle projekter.

Bestyrelsen behandlede udkast til justeret forretningsmodel for GeoDanmark, og med bestyrelsens bemærkninger kunne sekretariatet klargøre en ny version af udkast til justeret forretningsmodel, som bliver gennemgået og drøftet på de tre medlemswebinarer 30.9., 4.10. og 7. 10. Denne version dateret 24.09.2021 kan du orientere dig i her. 

En status på aktiviteterne i 2. kvartal i GeoDanmarks arbejdsprogram 2021 var også på bestyrelsesdagsordenen. Statusoversigten finder du her.

Det er lykkes at få finansiering til varig drift af både vandløbsreferencen og skikkelsesdata for vandløb på finanslovsforslaget for 2022 med en positiv forventning om vedtagelse af lovforslaget i Folketinget senere i år. Når finansieringen er sikret, vil GeoDanmarks bestyrelse tage stilling til overtagelse af forretningsejerskab og driftsansvar for både vandløbsreferencen og skikkelsesdata for vandløb.

Læs hele referatet fra bestyrelsesmøde 16. september 2021 her