Nyt fra bestyrelsesmødet 10. november 2020

17.11.2020

Iben Koch bød Morten Hvidberg velkommen i GeoDanmarks bestyrelse. Morten har tidligere siddet i GeoDanmarks bestyrelse og er nu tilbage, efter han er tiltrådt som vicedirektør i SDFE pr. 1. oktober 2020.

Bestyrelsen godkendte forslag til arbejdsprogram 2021 og forslag til budget 2021, som vil blive præsenteret på repræsentantskabsmødet 3. december 2020. En af opgaverne i arbejdsprogram 2021 er tilretning og justering af GeoDanmarks forretningsmodel. Indhold og proces for dette arbejde i 2021, vil ligeledes blive præsenteret på repræsentantskabsmødet.

Udfordringerne med ajourføring af det hydrologiske tilpasningslag skal der arbejdes videre med i 2021, hvor en håndfuld kommuner vil blive inviteret med til at deltage i projektets analyse- og pilotgruppe.

Bestyrelsen godkendte også oplæg til 2021-plan for medlemsrettede tilbud og kompetenceudvikling, som indeholder GeoDK-grundkursus og en række mindre kurser i geokodning og i samspillet mellem GeoDK og DAR. Derudover vil der blive afholdt webinarer, som er målrettet indholdet i aktuelle GeoDanmark projekter. Følg med på hjemmesiden, hvor aktiviteterne vil blive annonceret.

Læs referatet fra bestyrelsesmøde 10. november 2020 her.