Nyt fra bestyrelsesmødet 10. februar 2023

14.03.2023

Projektet ‘Strategi for GeoDanmark grunddata’ har i 2022 arbejdet med en ‘Analyse af regler og fejl i GeoDanmark grunddata. Arbejdsgruppen har gennemført høring i november 2022, hvor 30 kommuner og SDFI gav deres høringssvar.  De indkomne høringssvar er blevet behandlet i gruppen, som har vurderet, at hvis et forslag kan påvirke anvendelsen af grunddata, er ændringen ud fra et forsigtighedsprincip ikke medtaget. Resultatet er derfor, at 5 objekttyper kan nedlægges, og at 11 ændringer til attributter kan gennemføres. Bestyrelsen godkendte, at denne skærpelse af GeoDanmark dataindhold gennemføres i foråret 2023, og der vil kommer mere information herom på hjemmeside.
Læs mere om projektet ‘Strategi for GeoDanmark grunddata’ her.

Bestyrelsen godkendte også kommissorium for den nyetablerede GeoFA-gruppe. Du kan følge med i GeoFA-gruppens arbejde her på hjemmesiden. GeoFA-gruppen holder månedlige arbejdsmøder, og referaterne herfra kan læses under Aktuelle projekter, hvor kommissoriet også ligger. 

Læs hele referatet fra bestyrelsesmøde 10. februar 2023 her