Nyt fra bestyrelsen

30.05.2018

Dagens bestyrelsesmøde i GeoDanmark bød på givtige drøftelser om færdiggørelse og implementering af GeoDanmarks nye strategi. Det betyder, at strategien snart kommer ”på gaden”, og at bestyrelsen har taget de første skridt til at igangsætte implementeringen. Dette vil bestyrelsen gå i dybden med ved et strategiseminar den 24. august.

Derudover er der truffet beslutninger, som sætter gang i arbejdet med at afdække hvordan både vej- og vandløbsreferencer kan knyttes til GeoDanmark. Vi går en travl periode i møde!

Referat fra bestyrelsesmødet vil være at finde på hjemmesiden inden for de kommende uger.

Bestyrelsen ønsker god sommer til alle medlemmer.